Konsulter

Anders Landgren "Lampan"

Ledare, pappa, HR-chef, Skidlärare, föreläsare, sökare , mentor och vän
Andersinsåg tidigt att kompetent ledarskap är en framgångsfaktor och starkt konkurrensmedel. Som chef i olika funktioner inom svensk vinterturism och SkiStar koncernen testade Anders sina idéer om hur organisationer kan utvecklas.

Dessa idéer fick kraft när de omsattes i konkreta handlingar och verktyg.
Verktygen förfinades och utvecklades med hjälp av självupplevda erfarenheter och fick näring genom utbildning på Handelshögskolan i Stockholm. Som HR chef i SkiStar koncernen kunde ett utvecklingssteg till tas när Karlstad Universitet involverades och olika projekt startades för att skapa en värderingsstyrd organisation.

Externa utmärkelser, bl.a. ”sticka ut hakan priset” ledde till att Anders grundade SkiStar Academy, en intern ledarutbildning som efter några år också blev efterfrågad av företag utanför SkiStar. Det ledde till att verktyg och idéer fick spridning runt om i landet och en längtan föddes hos Anders att hjälpa fler företag att bli värderingsstyrda och nå framgång.

När insikten infann sig att efterfrågan och resultaten var stora började processen att sammanfoga YouTurn-konceptet med erfarenheter från kollegerna Per och Peter. Anders är numera eftertraktad konsult med uppdrag i ett flertal branscher och länder.

Per Wester

Per har alltid haft en nyfikenhet och ett intresse för andra människor samt en inneboende drivkraft att utveckla och utvecklas. Det har lett till att han under årens lopp skaffat sig en bred erfarenhet från arbete i allt från familjeföretag till multinationell koncern. Per har en internationell MBA med inriktning på CRM.

Per har arbetat som chef inom olika positioner inom svensk vinterturism men han har också arbetat i större organisationer bl.a. som marknads- och affärsutvecklingschef inom retail i Svenska Shell samt inom Royal Dutch Shell Group med implementering av deras strategier i Europa.

Per har hela tiden jobbat med ledarskap och med utveckling av metoder och verktyg för att driva förändringsprocesser. Hela perioden inom Shell Gruppen kännetecknades av massiva förändringar och utmaningar. Under de sex åren han arbetade där, lärde han sig mycket och framförallt att kärnan i alla förändringsprocesser är att ta eget ansvar, ha förmågan att leda sig själv och andra till att anta utmaningar och hitta ett bra förhållningssätt till att leva i en organisation i ständig förändring.

Per har också varit VD för Å.R.E. AB och arbetat som marknads och försäljningschef för SkiStars totala verksamhet. Där jobbade han med att leda och driva verksamheten, vidareutveckling av vision och affärsidéer, med affärsutveckling och förbättring av affärsmannaskapet samt med styrsystem för att ökad kundnytta och upplevd gästkvalitet.

Peter Nygren

Peter startade sitt första företag när han var 16 år och visade redan då att han är entreprenör med vilja att utveckla. Den viljan har lett till civilingenjörexamen och en 10-årig period som teknisk chef inom kärnkraftsindustrin. Peters intresse för skidåkning och skidskola har varit en balans mot hans tekniska kompetens och utvecklat hans intresse för att få människor växa och utvecklas. Peters erfarenhet ledde till att han under en period verkade som coach för svenska ”skidlärarlandslaget”.

Nuvarande uppdrag inom upplevelsebranschen varvas med uppdrag inom kärnkraftsindustrin och de egna företagen. Ett av dessa företag är service och hantverksföretaget Florins Eftr. AB, som under Peters ägande och ledning utvecklats enligt Youturns koncept mot värderingsstyrning, med långsiktighet, uthållighet och konsekvens som ledord.
Peters styrka som samtalspartner och strategisk konsult till högre chefer ligger i att alltid se hinder som möjligheter och en chans till nytt lärande för hans klienter och kunder.
Peter anlitas som ledarskapsutvecklare av såväl börsföretag som småföretag. Peter är också en eftertraktad kursledare och debattör.

Erik Hedblad

Erik skaffade sig tidigt egen erfarenhet av företagsledning genom operativa ledarroller, familjeföretag, egna bolag och VD-roller. Steg för steg växte en passion för att på djupet förstå och utveckla kopplingen mellan organisationens utveckling och personligt växande. 

Sedan dess har Erik växlat mellan egna ledarroller och rollen som konsult och utbildare. Den akademiska bakgrunden från Handelshögskolan i Stockholm har kompletterats med studier och träning i organisationspsykologi och psykosyntes. Mötet mellan affärsfrågor och beteendevetenskap sker idag ständigt i Eriks arbete och i hans roll som kursledare i personlig utveckling och självledarskap på just Handelshögskolan. 

Som konsult beskrivs Erik som närvarande, uppskattande och nyfiken, med förmågan att se och möta alla typer av människor i en organisation.

Erik själv lever med livet som träningsarena för just livet – där föräldraskap, arbete, vänrelationer, musik, litteratur, alpinism, coaching och meditation blir delar av ett och samma växande. Han är uppväxt i Åre och är en passionerad skidåkare och skärmflygare.

  • Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm
  • Organisationspsykologi på avancerad nivå, Stockholms Universitet
  • Psykosyntesterapeut under utbildning, Psykosyntesakademin (2012-2017)
  • Certifierad i Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI), Occupational Personality Questionaire (OPQ) och Values Online.

Han har arbetat med uppdrag i många olika branscher – från private banking till kollektivtrafik, i ett flertal kommuner och landsting, och inom detaljhandel från butiksgolvet till ledningsnivå inom ICA-koncernen. Erik har även gjort pro bono-uppdrag – i litet format med föreningen Fjällbete i Åre, och i större format med Världsbanken/IFC i Ukraina. 

Ylva Maria Franzén

Ylva hör till dem som har förmånen att arbeta med människors personliga och professionella utveckling.
Hennes bakgrund sträcker sig från att ha utbildat sig och arbetat inom psykiatrin till att ha en högskoleexamen från Hälsopedagogiska programmet. Ylva har även erfarenhet som föreläsare, kursledare och lärare samt som egen företagare. En naturlig utveckling ledde till att hon utbildade sig till certifierad Coach 2006 och därefter certifierad Mastercoach 2010. Hon har sedan dess framgångsrikt coachat chefer, ledare och även medarbetare inom främst det privata näringslivet. Ylva har även gästspelat som guide och coach i personlig utveckling i kombination med utförsåkning i Franska Pyrenéerna.

Referenser: Scandinavian Resort, Fairwater Marine, SkiStar, Chateau Garreau, RTM Brand Management, Proceedo Solutions,
Karlstad Universitet, Svenska Coaching Institutet.

Sofia Gynge

Att utveckla människor och företag och få dem att må bra och nå sina mål är mina drivkrafter. Jag hjälper företagare att utveckla sin marknadsföring, kundkommunikation, PR, service och försäljning och utbildar i service och sälj, samt affärsplanering. 

Sagt om Sofia:

Utmärkande för Sofia är att hon är kreativ, handlingskraftig och glad!
Cecilia Österlind, Affärsutvecklare

En av Sofias mest utmärkande egenskaper är att hon är otroligt drivande!
Patrik Blomberg Affärsutvecklare Alenio AB

Sofia har en otrolig förmåga att behålla lugnet och tänka klart även när det blåser hårda vindar omkring henne. En annan utmärkande egenskap är att hon är målinriktad.
Markus Eriksson, Försäljnings och marknadschef Fyrishov AB

Sofia är en bra, lyssnande samtalspartner. Hon är duktig på att summera till en helhet - som man inte tydligt ser själv, vilket hon formulerar mycket bra i skrift i sina återkopplingsmail. Jag går från varje möte med ny energi!
Carin

Sofias styrkor som coach är att hon är strukturerad och närvarande. Vi har fått struktur och ordning och känner oss tryggare i våra roller som företagare.
Lisa och Lotta Lalér, Yogashala Stockholm

Stefan Jonsson