Konsulter

Anders Landgren

Ledare, HR-chef, skidlärare, föreläsare, workshopledare, moderator och mentor.
Anders insåg tidigt att kompetent ledarskap är en framgångsfaktor och starkt konkurrensmedel. Som chef i olika funktioner inom svensk vinterturism och SkiStar koncernen testade Anders sina idéer om hur organisationer kan utveckla sitt ledarskap och företagskultur genom konkreta verktyg.

Verktygen förfinades och utvecklades med hjälp av självupplevda erfarenheter och fick näring genom utbildning på Handelshögskolan i Stockholm. Som HR chef i SkiStar koncernen kunde ett utvecklingssteg till tas när Karlstad Universitet involverades och olika projekt startades för att skapa en värderingsstyrd organisation.

Externa utmärkelser, bl.a. ”sticka ut hakan priset” och Årets HR chef ledde till att Anders grundade SkiStar Academy, en intern ledarutbildning, som efter några år också blev efterfrågad av företag utanför SkiStar. Det ledde till att verktyg och idéer fick spridning runt om i landet och en längtan föddes hos Anders att hjälpa fler företag att bli värderingsstyrda och nå framgång.

När insikten infann sig att efterfrågan och resultaten var stora började processen att sammanfoga YouTurn-konceptet med erfarenheter från kollegerna Per, Erik och Peter. Anders är numera eftertraktad konsult med uppdrag i ett flertal branscher och länder.

Erik Hedblad

Erik skaffade sig tidigt egen erfarenhet av företagsledning genom operativa ledarroller, familjeföretag, egna bolag och VD-roller. Steg för steg växte en passion för att på djupet förstå och utveckla kopplingen mellan organisationens utveckling och personligt växande. 

Sedan dess har Erik växlat mellan egna ledarroller och rollen som konsult och utbildare. Den akademiska bakgrunden från Handelshögskolan i Stockholm har kompletterats med studier och träning i organisationspsykologi och psykosyntes. Mötet mellan affärsfrågor och beteendevetenskap sker idag ständigt i Eriks arbete och i hans roll som kursledare i personlig utveckling och självledarskap på just Handelshögskolan. 

Som konsult beskrivs Erik som närvarande, uppskattande och nyfiken, med förmågan att se och möta alla typer av människor i en organisation. Erik själv lever med livet som träningsarena för just livet – där föräldraskap, arbete, vänrelationer, musik, litteratur, alpinism, coaching och meditation blir delar av ett och samma växande. Han är uppväxt i Åre och är en passionerad skidåkare och skärmflygare.

  • Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

  • Organisationspsykologi på avancerad nivå, Stockholms Universitet

  • Psykosyntesterapeut under utbildning, Psykosyntesakademin (2012-2017)

  • Certifierad i Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI), Occupational Personality Questionaire (OPQ) och Values Online.

Han har arbetat med uppdrag i många olika branscher – från private banking till kollektivtrafik, i ett flertal kommuner och landsting, och inom detaljhandel från butiksgolvet till ledningsnivå inom ICA-koncernen. Erik har även gjort pro bono-uppdrag – i litet format med föreningen Fjällbete i Åre, och i större format med Världsbanken/IFC i Ukraina. 

Per Wester

Per har alltid haft en nyfikenhet och ett intresse för andra människor samt en inneboende drivkraft att utveckla och utvecklas. Det har lett till att han under årens lopp skaffat sig en bred erfarenhet från arbete i allt från familjeföretag till multinationell koncern. Per har en internationell MBA med inriktning på CRM.

Per har arbetat som chef inom olika positioner inom svensk vinterturism men han har också arbetat i större organisationer bl.a. som marknads- och affärsutvecklingschef inom retail i Svenska Shell samt inom Royal Dutch Shell Group med implementering av deras strategier i Europa.

Per har hela tiden jobbat med ledarskap och med utveckling av metoder och verktyg för att driva förändringsprocesser. Hela perioden inom Shell Gruppen kännetecknades av massiva förändringar och utmaningar. Under de sex åren han arbetade där, lärde han sig mycket och framförallt att kärnan i alla förändringsprocesser är att ta eget ansvar, ha förmågan att leda sig själv och andra till att anta utmaningar och hitta ett bra förhållningssätt till att leva i en organisation i ständig förändring.

Per har också varit VD för Å.R.E. AB och arbetat som marknads och försäljningschef för SkiStars totala verksamhet. Där jobbade han med att leda och driva verksamheten, vidareutveckling av vision och affärsidéer, med affärsutveckling och förbättring av affärsmannaskapet samt med styrsystem för att ökad kundnytta och upplevd gästkvalitet.

Ylva Maria Franzén

Ylva hör till dem som har förmånen att arbeta med människors personliga och professionella utveckling.
Hennes bakgrund sträcker sig från att ha utbildat sig och arbetat inom psykiatrin till att erhålla en högskoleexamen från det hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Ylva har även erfarenhet som föreläsare, kursledare och lärare samt som egen företagare. En naturlig utveckling ledde till att hon utbildade sig till certifierad coach 2006 och därefter certifierad Mastercoach 2010. Hon har sedan dess framgångsrikt coachat chefer, ledare och även medarbetare främst inom det privata näringslivet. Ylva har också inom individuell ledarskapsutveckling specialiserat sig på Stress Management. Vidare har hon gästspelat som guide och coach i personlig utveckling i kombination med utförsåkning i franska Pyrenéerna.

Referenser i urval: Scandinavian Resort, Fairwater Marine, SkiStar, Chateau Garreau, RTM Brand Management, Proceedo Solutions,
Karlstad Universitet, Svenska Coaching Institutet, StayAt Hotel Apartments.

Peter Nygren

Peter startade sitt första företag när han var 16 år och visade redan då att han är entreprenör med vilja att utveckla. Den viljan har lett till civilingenjörexamen och en 10-årig period som teknisk chef inom kärnkraftsindustrin. Peters intresse för skidåkning och skidskola har varit en balans mot hans tekniska kompetens och utvecklat hans intresse för att få människor växa och utvecklas. Peters erfarenhet ledde till att han under en period verkade som coach för svenska ”skidlärarlandslaget”.

Nuvarande uppdrag inom upplevelsebranschen varvas med uppdrag inom kärnkraftsindustrin och de egna företagen. Ett av dessa företag är service och hantverksföretaget Florins Eftr. AB, som under Peters ägande och ledning utvecklats enligt YouTurns koncept mot värderingsstyrning, med långsiktighet, uthållighet och konsekvens som ledord.
Peters styrka som samtalspartner och strategisk konsult till högre chefer ligger i att alltid se hinder som möjligheter och en chans till nytt lärande för hans klienter och kunder. Peter anlitas som ledarskapsutvecklare av såväl börsföretag som småföretag. Peter är också en eftertraktad kursledare och debattör.