TJÄNSTER

Kultur

Youturn åtar sig att starta och långsiktigt driva processer i företag som vill bli mer lärande och värderingsstyrda.

Ledarskap

Konkreta verktyg för ledare som vill påverka företagskulturen med stor självinsikt som grund.

Grupper

YouTurn hjälper er att göra arbetet i gruppen effektivt och konkret genom att skapa team med gemensam uppfattning om mål och en gemensam överenskommelse om hur arbetet i gruppen ska läggas upp.

Executive Coaching

För chefer och ledare som vill utvecklas både professionellt och personligen och som är beredda att investera i det. Ett starkt och framgångsrikt alternativ till mer traditionella ledarskapsutbildningar.