TJÄNSTER

Kultur

YouTurn åtar sig att starta och långsiktigt driva processer i företag som vill bli mer lärande och värderingsstyrda.

Ledarskap

Konkreta verktyg för ledare som vill påverka företagskulturen med stor självinsikt som grund.

Stress Management

Individuell ledarskapsutveckling med fokus på stresshantering.
För chefer, ledare och medarbetare som vill må och prestera bättre.

Grupper

YouTurn hjälper er att göra arbetet i gruppen effektivt och konkret genom att skapa team med gemensam uppfattning om mål och en gemensam överenskommelse om hur arbetet i gruppen ska läggas upp.

Executive Coaching

För chefer och ledare som vill utvecklas både professionellt och personligen och som är beredda att investera i det. Ett starkt och framgångsrikt alternativ till mer traditionella ledarskapsutbildningar.